آموزشی

چند نکته کاربردی درباره BW Technique

BW Technique ;drbooshehri.com

نکته اول درباره BW Technique

 • حتماً نمای پرمولر و مولر را جداگانه تهیه کنیم.
 • هم به دلیل شرایط تابش مورد نیاز که در پرمولر ها به دلیل کوچک بودن دندان ها اکسپوژر کمتری لازم است.
 • هم به دلیل موقعیت قرارگیری در قوس فکی ک باعث می شود نقاط تماس اینتروپروگزیمال بدون اورلپ تصویر شوند.

نکته دوم درباره BW Technique

 • به جای دندان های از دست رفته رول پنبه بگذاریم تا از چرخش فیلم یا سنسور هنگام بستن دهان جلوگیری شود.

نکته سوم درباره BW Technique

 • زاویه افقی را نشسته چه کنیم تا زاویه دید درستی به نقاط تماس اینتر پروگزیمال داشته باشیم.
 • اگر ایستاده باشیم غالباً دچار خطای positioning تیوب می شویم.

نکته چهارم درباره BW Technique

 • به تیوب ۱۰ درجه زاویه عمودی و مثبت بدهیم با این کار از اورلپ کاسپها بر سطح اکلوزال جلوگیری می کنیم و امکان مشاهده پوسیدگی های اکلوزال بیشتر میشود.

نکته پنجم درباره BW Technique

 • اگر بیماری رفلکس شدید gag دارد فیلم را قدامی تر قرار دهیم.

نکته ششم درباره BW Technique

 • اگر بیمار torus mandibularis دارد فیلم یا سنسور را از دندان دور تر کنیم.

نکته هفتم درباره BW Technique

 • اگر بیمار bone loss شدید دارد بایت وینگ عمودی بگیریم.

نکته آخر درباره BW Technique

 • کلید طلایی بایت وینگ موفق، موازی بودن فیلم/سنسور با سطح لینگوال دندان مورد نظر است.
Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *