مقررات بیمه

بیمه های پایه طرف قرارداد مرکز رادیولوژی دکتر بوشهری

بیمه تامین اجتماعی / بیمه سلامت خدمات درمانی / بیمه سلامت نیروهای مسلح

بانک های طرف قرارداد مرکز رادیولوژی دکتر بوشهری

بانک ملی / بانک ملت / بانک سپه /  بانک تجارت / بانک صادرات / بانک کشاورزی

بیمه های تکمیلی مرکز رادیولوژی دکتر بوشهری

بیمه ملت / بیمه تجارت نو / بیمه سرمد / بیمه کارآفرین / بیمه دانا / بیمه پاسارگاد (تنها برای Cbct ) / بیمه آتیه سازان حافظ

قابل توجه مراجعین محترم

طبق قوانین و ضوابط سازمان های بیمه ای طرف قرارداد، نسخه هایی با شرایظ ذیل قابل پذیرش نمی باشند:

 • مخدوش
 • دو خط
 • دو رنگ
 • تیک دار
 • نوشته شده با خودکار قرمز و سبز
 • فاقد مهر و امضا دندانپزشک
 • تاریخ آینده
 • تاریخ گذشته (نسخ تا یکماه دارای اعتبار می باشد)
 • داشتن بیش از یک مهر پزشک
 • استفاده از دفترچه یا بیمه شخص دیگر
 • نسخه کاغذی برای بیمه سلامت (نسخ باید بصورت الکترونیک صادر شده باشد)

 

برای بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، نسخه کاغذی کما فی السابق قابل  پذیرش می باشد.

لازم به ذکر است داشتن کارت شناسایی عکس دار برای مراجعین پزشک قانونی و ارجاع از طرف نظام پزشکی الزامی است.