با توجه به همه گیری کرونا بر اساس گفته های کارشناسان، ویروس کرونا در محیط های بدون تهویه مناسب، ساعت ها در هوا می ماند و قابل انتشار است.از این رو در محیط های بدون تهویه مناسب، با نفس کشیدن فرد بیمار، افشانه های حاوی ویروس کرونا منشر می شود.

تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس است، با توجه با این که ویروس کرونا از طریق عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن از فرد آلوده می تواند به فضای اطراف منتشر شود و از طرفی تعداد ویروس ها در فضاهای بسته می تواند به میزان قابل توجه ای افزایش یابد، استفاده بهینه از تاسیسات تهویه مطبوع موجود در ساختمان نقش بسزایی در کنترل همه گیری و حفاظت از افراد ساکن در ساختمان در برابر ابتلا به بیماری ایفا می کند.

بنابر این تهویه منظم و مناسب خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا کاهش می دهد و تامین هوای تازه یا افزایش مقدار هوای تازه یک اقدام ارزشمند در جهت کنترل عفونت و انتقال ویروس کرونا بشمار می رود. باید در نظر داشت که تهویه مطبوع به تنهایی قادر به پوشش دادن همه جنبه های کنترل بیماری نیست؛ اما بر پراکندگی ذرات عفونی در فضای ساختمان تاثیر گذار است.

ما در کلینیک رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر زنگوئی بوشهری برای سلامت شما مراجعه کننده محترم و به منظور جلوگیری از همه گیری ویروس کرونا، سیستم تهویه مناسب را تعبیه کرده ایم.