تصویربرداری خارج دهانی دکتر بوشهری ; drbooshehri.com

تصویربرداری خارج دهانی؛ کاربرد رادیوگرافی ساده خارج دهانی چیست؟

رادیوگرافی ساده خارج دهانی ( تصویربرداری خارج دهانی ) شامل پانورامیک سفالومتری، نماهای دو بعدی جمجمه، مفصل گیجگاهی فکی است. کاربرد آن به شرح:

 • ارزیابی کلی وضعیت دندان ها و فک ها
 • بررسی اجسام خارجی و صدمات دندان ها و فک و صورت
 • بررسی رشد و تکامل مجموعه دهانی _ فکی
 • بررسی ضایعات فکی
 • بررسی بیماری های تاثیر گذار بر رشد و تکامل دندان ها و فک ها
 • بررسی اولیه بیماری های متقابل سینوس فکی و دندان ها
 • بررسی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
 • بررسی وضعیت دهان و دندان (بیماران دچار محدودیت بازکردن دهان)
 • بررسی اولیه صدمات دندان ها و فک و صورت

خدماتی که در تصویربرداری خارج دهانی ارائه می شود:

پانورامیک

سفالومتری قدامی خلقی

واترز

مفصل گیجگاهی فکی

لترال سفالومتری

ادنوئید

لترال بینی

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ پانورامیک

پانورامیک (ایمپلنت) ; drbooshehri.com
پانورامیک ; drbooshehri.com
پانورامیک (تصویر اول) ; drbooshehri.com
پانورامیک (تصویر دوم) ; drbooshehri.com
پانورامیک (تصویر سوم) ; drbooshehri.com

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ سفالومتری قدامی خلقی و لترال سفالومتری

با خرسندی اعلام می شود این کلینیک به سامانه پیشرفته ی آنالیز تصاویر سفالومتری مجهز شده است، در ادامه برخی از امکانات این سیستم را شرح خواهیم داد:

 • بیش از 40 نوع آنالیز مختلف که پزشکان معالج می توانند با مشخص کردن نوع آنالیز درخواستی این خدمت را از مرکز دریافت کنند.
 • ارائه ی گزارش مفصل اندازه های دقیق، چارت و گرافی به نسبت هر آنالیز
 • گزارش پیش بینی رشد فک به نسبت سن بیمار
 • تطبیق تصاویر فتوگرافی و رادیوگرافی بیمار
 •  ارائه گزارش VTO به پزشک معالج

معرفی دستگاه آنالیز تصاویر سفالومتری

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ سفالومتری قدامی خلقی

سفالومتری قدامی خلقی; تصویربرداری خارج دهانی; drbooshehri.com
سفالومتری قدامی خلقی; تصویربرداری خارج دهانی; drbooshehri.com
سفالومتری قدامی خلقی; تصویربرداری خارج دهانی; drbooshehri.com

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ لترال سفالومتری

لترال سفالومتری;; drbooshehri.com
لترال سفالومتری; drbooshehri.com

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ ادنوئید

بررسی راههای هوایی و اجسام خارجی (تصویر دوم) ; drbooshehri.com
بررسی راههای هوایی و اجسام خارجی ; drbooshehri.com
بررسی راههای هوایی و اجسام خارجی ; drbooshehri.com
بررسی راههای هوایی و اجسام خارجی (تصویر سوم) ; drbooshehri.com

خدمات تصویربرداری خارج دهانی؛ لترال بینی

بررسی استخوان بینی (تصویر اول) ; drbooshehri.com
بررسی استخوان بینی (تصویر دوم) ; drbooshehri.com