اطلاعات, آموزشی

کیست گلندولار ادنتوژنیک (GOC)

کیست ادنتوژنیک غدد; drbooshehri.com

کیست گلندولار ادنتوژنیک (GOC)

کیست گلندولار ادنتوژنیک یا Glandular Odontogenic Cyst، کیست نادر تکاملی موضعا مهاجم فکین است که در سال 1992 توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک کیست ادنتوژن معرفی شد و منشاء آن را می توان دنتال لامینا در نظر گرفت.

این ضایعه (کیست گلندولار ادنتوژنیک) هم وجه ادنتوژن و هم وجه غددی دارد. به نحوی که در بررسی هستو پاتولوژیک سلول های اپیتلیال پلوری پتانسیل، مکعبی، استوانه‌ای، ترشح موسین و سیلیا را میتوان دید.

 غالباً در قدام فک پایین و به دنبال آن قدام فک بالا و ناحیه کانین بالا محل شایع درگیری است. شایع ترین علامت بالینی تروم و گاهی درد پارا ستیزی است.

در رادیو گرافی این ضایعه لوسنسی با حدود مشخص، تک یا چند حجره ای، با حاشیه اسکالوپ و بدون اسکلروز، جابجایی و تحلیل ریشه و گاهی همراهی با دندان نهفته دیده می شود. تشخیص بر مبنای نمای رادیوگرافی و میکروسکوپیک است.

Glandular Odontogenic Cyst; drbooshehri.com
Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *