آموزشی

مرور چند مقاله در خصوص POD (پری اپیکال اسئوس دیسپلژیا)

پری اپیکال اسئوس دیسپلژیا; drbooshehri.com

POD چیست؟

Pod یک ضایعه شایع غیر التهابی و دیسیلاستیک پری اپیکال است و تشخیص مناسب و به موقع آن، باعث جلوگیری از درمان نا مناسب و over treatment می شود.

Pod غالبا در فاز لیتیک با ضایعات متداول عفونی التهابی انتهاب ریشه اشتباه گرفته می شود.

تشخیص Pod بر اساس یافته های دموگرافیک، کلینیکال و رادیوگرافیک است چرا که بیوپسی ناحیه مبتلا را مستعد عفونت داخل استخوانی می کند. چنانچه هر نوع درمان مداخله‌ای مشتمل برکشیدن جراحی ایمپلنت و یا درمان انددونتیک اگرسیو در ناحیه انجام شود منجر به عفونت استخوان در ناحیه مبتلا خواهد شد.

‏ Pod چیست و چرا به وجود می آید؟

Pod یک گونه از طیفی از بیماری های فایبرواسئوس است که در آن استخوان طبیعی به وسیله بافت فیبروزه و اجزای کلیسیفاید جایگزین می شود و دارای سه فاز لیتیک، میکسد و بالغ است.

علت دقیق به وجود آمدن آن به طور کامل تاکنون شناخته نشده است اما به نظر می رسد منشاء آن PDL باشد.

بر اساس طبقه بندی WHO دارای سه زیر گروه پری اوپکال، فوکال و فلورید بر اساس محل و به ترتیب شیوع است.

‏ Pod چیست و چرا به وجود می آید ; drbooshehri.com

یافته های دموگرافیک و بالینی به نفع Pod

 • سن ۴۰ تا ۵۰ سال
 • خانم ها بیشتر از آقایان درگیر می شوند.
 • نژاد آفریقایی و آسیایی و پوست های ملانوتیک
 • بدون علامت بالینی و دندان های مبتلا تست وایتالیتی مثبت دارند.
 • شیوع Pod حدود 0.4% در نظر گرفته می شود که با توجه به بدون علامت بودن ضایعات، شروع واقعی آن بیشتر از این مقدار تخمین زده می شود.

یافته های رادیوگرافیک به نفع Pod

 • ضایعه در پری اپکس دندان سالم بدون پوسیدگی و شکستگی / هایپر سمنتوز + یا –
 • لامینا دورا دندان های درگیر محو می شوند / فضای PDL از دست رفته یا گشاد شده است
 • وجود حاشیه اسکلروتیک پهن و منظم اطراف ضایعه
 • وجود کلسیفیکاسیون درون ضایعه به شکل گرد، هلالی و گلابی شکل
 • حفظ ریم رادیولوسنت در مرحله میکسد و بالغ
 • عدم ایجاد اوروژن اندوستیال در تابلوهای استخوانی درگیر
 • عدم ایجاد اکسپنشن (Expansion)؛ اگرچه ضایعات بزرگ ایجاد اکسپنشن می کنند و باعث نازکی کورتکس می ‌شوند.

یافته های پاتولوژیک به نفع Pod

وجود قطعات  Cellular Fibrous Connective Tissueهمراه با ترابکول های استخوانی پراکنده و خونریزی اطراف ضایعه

 نکته: چرا با وجود کانترااندیکاسیون بیوپسی این ضایعات مورد بررسی هیستو پاتولوژیک قرار می گیرند؟

 جواب: هرگاه تمایز ضایعه از ضایعات دیگر و به ویژه ضایعات تومورال مطرح باشد قطعاً باید با بیوپسی سایر موارد را  Rule Outکرد.

تشخیص های افتراقی

 

نوع ضایعه

 

در مرحله

 

راه تمایز

ضایعات التهابی پری اپیکال Lytic انجام تست های وایتالیتی
Cementoblatoma Mature/mixed اتصال به نوک ریشه، تمایل به تحلیل ریشه و درد در سمنتوبلاستوما بیشتر دیده می شود
Odontoma Mature ادنتوم بیشتر پری کرونال است و ساختار داخلی تیک دارد.
COF Mature/mixed مشی تومورال، شکل نامنظم و نامتقارن و تمایل بیشتر به تحلیل ریشه در اسیفاییگ فیبروما
Osteomyelitis Mature/mixed در استئومیلیت درگیری محدود به ناحیه دندانی (Tooth Bearing Area) نیست.

دوره های اپیزودیک در و تورم وجود دارد.

Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *