اطلاعات, عمومی

چگونه می توان بهداشتی ترین رادیولوژی دهان، فک و صورت بود؟

بهداشتی ترین رادیولوژی دهان، فک و صورت ; drbooshehri.com

روش بهداشتی برای تهیه تصاویر رادیولوژی دهان، فک و صورت

بهداشتی ترین رادیولوژی دهان، فک و صورت به معنای استفاده از تجهیزات و روش‌ هایی است که باعث حفظ سلامت بیماران در هنگام انجام پروسه های تصویربرداری از دهان، فک و صورت می ‌شوند.

– روش های حفاظت پرتویی و اصول کنترل عفونت دو مقوله اساسی در این حیطه هستند.

-در مرکز تصویر برداری دهان فک و صورت دکتر بوشهری، استاندارد های به روز دنیا ، طبق کتب مرجع در مورد حفاظت پرتویی جهت به کاهش رساندن دوز دریافتی بیمار و رعایت اصول کنترل عفونت در قطع چرخه انتقال بیمای از بیمار به پرسنل، بیمار به بیمار و پرسنل به بیمار تحت نظارت سوپروایزر هر شیفت کاری انجام می شود. تهویه مناسب هوای مرکز با استفاده از مکنده قوی گردش هوا را ممکن می سازد. تک تک اتاق های این مرکز از طریق دریچه تعبیه شده در سقف با این سیستم تهویه مرتبط هستند.

با استفاده از سامانه نوبت دهی غیر حضوری، می توانید به راحتی و از طریق کلیک بر روی دکمه زیر، در مرکز تصویری برداری دهان، فک و صورت دکتر بوشهری نوبت خود را دریافت نمایید.

طبق کتب مرجع رادیولوژی دهان در بهداشتی ترین مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت باید کلیه سطوحی که بیمار با آنها در ارتباط است ضد عفونی یا کاور  شوند. تمام ابزارهایی که مستقیما با مخاط دهان در ارتباط هستند یا یکبار  مصرف باشند و یا اتوکلاو  شوند.

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، به روز رسانی تجهیزات و دستگاههای تصویر برداری، کالیبراسیون منظم و دوره ای دستگاه ها، بایگانی منظم تصاویر و سوابق بیماران به منظور جلوگیری از تکرار بیهوده آن ها به دلیل در دسترس نبودن سوابق تصویر برداری بیماران، آموزش مکرر کارکنان جهت به کار گیری اصول حفاظت پرتویی و کنترل عفونت از اقدامات معمول این مرکز است که با کار گیری این روشها می کوشد تا یکی از بهداشتی ترین مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت هم از جهت حفظ اصول بهداشت پرتویی و هم ازجهت کنترل عفونت باشد.

Back to list

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *